Esmaabikoolituse pilootprojekt „MINA AITAN"

Esmaabikoolituse pilootprojekt „MINA AITAN"

Alustasime esmaabikoolituse pilootprojektiga  „MINA AITAN“, kus saab omandada elutähtsaid oskusi kriisiolukordades tegutsemiseks.

Kahjuks ei oska noored ega ka vanemad inimesed õnnetusjuhtumi puhul sageli midagi teha ega adekvaatselt reageerida. Inimestel tekib hirm, mis halvab nende mõtlemise ja tegutsemise. Vahel haaravad inimesed kriisiolukorras mobiiltelefoni, et sündmust filmida, selle asemel et otsustavalt tegutseda, abi kutsuda ja hädasolijat aidata.

Projekti eesmärgiks on: 

- Anda kooliõpilastele ja õpetajatele elementaarseid teadmisi tegutsemiseks hädaolukorras, lähtudes printsiibist „Aidata saab see, kes ise abi ei vaja“. 

- Ette valmistada nii kooliõpilasi (6.–12. klass) kui ka õpetajaid, et nad oleksid hädaolukorras valmis reageerima ja vajalikku abi osutama.. Julgustada õpilasi võtma aktiivset rolli oma kogukondades, olles teadlikumad ja ettevalmistatumad abistajad.

- Koolitada adekvaatse, korrektse, kiire ning julge reageerimisega kodanikke, kes suudavad kriisiolukordades õigesti tegutseda ja kaaslasi aidata. 

Täismahus koolituse läbimisel saavad noored „MINA AITAN" märgi, mida kantakse koolis nähtaval kohal näitamaks, et noor on suuteline hädaolukorras rahu säilitama ja kaaslasi abistama. 

Jaga

Liituge meie uudiskirjaga

Olge kursis vabatahtlike projektide teadetega ja vabatahtlikele mõeldud koolitustega

Kas soovite meid aidata?

Kas soovite meid aidata?

Anneta kiiresti meie organisatsioonile 10€!

900 1565